Trung tâm điều trị thú Y Đa khoa Quốc tế iVET - Chi Nhánh Hà nội
Giờ làm việc: 8h:00 - 22h:00
094. 373. 1259
Miễn phí cước gọi

Bác sỹ và nhân viên

Mrs: Nguyễn Thị Nga

Mrs: Nguyễn Thị Nga
Họ và tên: Lê Thị Nga
Sinh ngày: 27/1/1958
Kinh nghiệm: 05 năm công tác tại Bệnh viện Thú y đa khoa iVET
Liên hệ