Trung tâm điều trị thú Y Đa khoa Quốc tế iVET - Chi Nhánh Hà nội
Giờ làm việc: 8h:00 - 22h:00
094. 373. 1259
Miễn phí cước gọi

Bác sỹ và nhân viên

Ms: Luyện Kim Anh

Ms: Luyện Kim Anh
Họ và tên: Luyện Kim Anh
Học vấn: Tốt nghiệp cử nhân ngành Thái Lan học tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Chức vụ: Thư ký giám đốc
Liên hệ