Map
094.373.1259
043. 933. 9658/ 59
Dịch vụ khám chữa bệnh
Tư vấn khách hàng
Tư vấn online với iVET CENTER qua Yahoo, Skype
Hoặc liên hệ Hotline
043.933.9658/ 59
094.373.1259

QR CODE LIKE FACEBOOK iVET

Danh mục sản phẩm
Facebook iVET

Chó giống Chihuahua sinh con khó là thật hay không?


Chó giống Chihuahua sinh con khó là thật hay không? Nếu thật sự sinh khó cần phải làm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Ninareeman Binmana trên kênh Pet Quiz.