Trung tâm điều trị thú Y Đa khoa Quốc tế iVET - Chi Nhánh Hà nội
Giờ làm việc: 8h:00 - 22h:00
094. 373. 1259
8h:00 - 22h:00

Bác sỹ và nhân viên

Bác sỹ thú y
Thạc sĩ, bác sỹ thú y
Thạc sĩ, Bác sĩ Thú y
Thạc sĩ, bác sỹ thú y
Nhân viên trợ lý
Admin
Admin Bệnh viện
Admin Bệnh viện
Nhân viên văn phòng
Nhân viên Kế toán
Thư ký Giám đốc
Hộ lý Bệnh viện
Liên hệ