SOS Shampoo pink- Styling and deodorant
iVET INTERNATIONAL ANIMAIL HOSPITAL - HANOI BRANCH (VIETNAM)
Time service: 8h:00 - 20h:00
APPOINTMENT
094 373 1259
8h:00 - 20h:00

SOS Shampoo pink- Styling and deodorant

115,000 đ
Thông tin chung

SOS Shampoo pink- Styling and deodorant (530ml)

uses: lighten color, remove dirt, deodorant, antibacterial, keep the fragrance long
 
Hoặc
GỬI CÂU HỎI CHO IVET CENTER

Orther products

Đăng ký dịch vụ

Gọi lại tư vấn cho tôi
(iVET Center sẽ gọi điện tư vấn sau ít phút)